Podobnie jak w ubiegłych latach, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy włączy się w obchody Światowego Dnia Konsumenta, ustanowione w dniu 15 marca, w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, dotyczącego projektu ustawy o ochronnie praw Konsumenta.

To w tym przemówieniu prezydent USA stwierdził, że wszyscy jesteśmy Konsumentami.

Nie da się temu zaprzeczyć – wszyscy kupujemy produkty, zawieramy umowy, korzystamy z najróżniejszych usług w świecie realnym jak i wirtualnym.

Obecnie istnieje zarówno szereg uregulowań dotyczących praw Konsumentów, jak i instytucji, których zadaniem jest udzielanie im wsparcia i pomocy.

Jedną z nich jest Inspekcja Handlowa.

Zostaliśmy powołani m.in. do ochrony interesów i praw Konsumentów.

W ramach tej ochrony:

  • udzielamy porad konsumentom i przedsiębiorcom (w 2022 r. udzielono 1471 porad),
  • prowadzimy postępowania ADR (polubowne) w przypadku sporu konsumentów z przedsiębiorcami z naszego województwa (w 2022 r. liczba rozpatrzonych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wyniosła 180),
  • prowadzimy Stały Sąd Polubowny (w 2022 r. wpłynęło 12 wniosków o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny),
  • przyjmujemy zgłoszenia o nieprawidłowościach w sklepach i przeprowadzamy kontrole, m.in. w kwestiach np. dotyczących uwidaczniania cen czy bezpieczeństwa produktów (w 2022 r. przeprowadziliśmy ogółem 1437 postępowań kontrolnych).

Inspekcja Handlowa jest właściwa w zakresie sporów konsumenckich wynikających ze sprzedaży towarów i usług. Spór taki może wynikać np. z odrzucenia reklamacji, niedostarczenia produktu, odmowy uznania odstąpienia od umowy w przypadku towaru zakupionego na pokazie lub przez Internet.

Zatem zajmujemy się m.in. sporami związanymi ze sprzedażą produktów powszechnie używanych przez konsumentów (np. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek). Dodatkowo jesteśmy właściwi w przypadku sporów dotyczących usług konsumenckich (m.in. remontowo-budowlanych czy motoryzacyjnych).

Przypominamy, że istnieje szereg instytucji mogących pomóc konsumentom w dochodzeniu roszczeń. Wszystkie z nich znaleźć mogą Państwo w wyszukiwarce instytucji dostępnej na stronie https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php. Wyszukiwarka obejmuje także instytucje zajmujące się sprawami leżącymi poza zakresem działania Inspekcji Handlowej.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy od wielu lat podejmujemy szereg działań mających na celu podniesienie świadomości konsumenckiej, poprzez dotarcie do jak największego grona zainteresowanych.

W tym roku we wtorek 14 i w środę 15 marca odbędzie się dyżur konsumencki.

Zapraszamy osobiście oraz do kontaktu telefonicznego:

52 323 16 24 (Inspektorat w Bydgoszczy)

56 655 43 92 (Delegatura w Toruniu)

54 231 41 21 wew. 24 (Delegatura we Włocławku)

Wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość skorzystania z naszej pomocy w godzinach od 7:15 do 17:00.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona Konsumentów, nasz pracownik przybliży najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa konsumenckiego na antenie Radia Złote Przeboje (13 marca br. o godz. 10.00) oraz radia PiK (audycja „Pytać każdy może” 16 marca br.). 

Nasi pracownicy odwiedzą także uczniów szkół podstawowych i średnich z prelekcjami na temat praw konsumentów, gdzie poruszą zagadnienia samodzielnego nabywania towarów przez najmłodszych, prawa zwrotu zakupionego towaru, właściwych instytucji udzielających pomocy poszkodowanym konsumentom. Przy okazji uczniowie dowiedzą się, jakie zadania realizuje Inspekcja Handlowa i co jest przedmiotem działań kontrolnych na rynku handlu i usług.

Wszystkim Konsumentom składamy najserdeczniejsze życzenia udanych zakupów!