Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

Sekretariat

tel. 52 323-16-10
tel. komórkowy +48 509-023-742
fax 52 322-58-13, 52 323-16-27
email: bydgoszcz@wiih.com.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /0cxqd7j02c/SkrytkaESP

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP)

tel./fax 52 323-16-24
email: sad.konsumencki@wiih.com.pl
Wydział Kontroli Paliw, Handlu i Usług (PHU)

tel. 52 323-16-22
email: phu@wiih.com.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów (NRB)

tel. 52 323-16-13
email: nrb@wiih.com.pl
Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (PK)

tel. 52 323-16-16
email: pk@wiih.com.pl

Wydział Budżetowo - Administracyjny (BA)

tel. 52 323-16-12
email: ba@wiih.com.pl