Minął miesiąc od wprowadzenia nowych przepisów w zakresie praw konsumenta. Zmiany objęły np. obowiązek jasnego uwidaczniania cen przed i po obniżce, reklamacji, sprzedaży podczas pokazów i wycieczeķ, itd. Czy przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków, czy pojawiły się jakieś problemy, czy konsumenci są świadomi zmian w przepisach? Przy okazji ferii zimowych powiemy też o ewentualnej reklamacji imprezy turystycznej (zimowiska, pobytu w hotelu). Zaprasza Ireneusz Sanger.

https://www.radiopik.pl/145,995,9-lutego-2023&sp=2