Zdjęcie przedstawiające puszki z farbą

  • Inspekcja Handlowa sprawdziła oznakowanie ponad 220 partii produktów, które zawierają tzw. lotne związki organiczne – są to substancje chemiczne powszechnie stosowane w farbach, emaliach czy lakierach.
  • Planujesz malowanie mieszkania lub domu? Zapoznaj się z informacją z kontroli IH.

 

Tylko 9 produktów było nieprawidłowo oznakowanych. Podawano błędne kategorie produktu, nie stosowano polskich skrótów czy źle eksponowano informację o zawartości LZO.

29 próbek sprawdziliśmy w laboratorium. Jedynie w 3 przypadkach stwierdziliśmy nieprawidłowości – niezgodność deklaracji producenta z rzeczywistością. Mimo że realna zawartość LZO w tych produktach była wyższa niż wskazywano na etykiecie - mieściła się w normie określonej w przepisach (30 g/l).

Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Zdjęcie nr 1 przedstawiające wnioski po kontroli Inspekcji Handlowej

Zdjęcie nr 2 przedstawiające wnioski po kontroli Inspekcji Handlowej

Zdjęcie nr 3 przedstawiające wnioski po kontroli Inspekcji Handlowej

Zdjęcie nr 4 przedstawiające wnioski po kontroli Inspekcji Handlowej

Zdjęcie nr 5 przedstawiające wnioski po kontroli Inspekcji Handlowej

Zdjęcie nr 6 przedstawiające wnioski po kontroli Inspekcji Handlowej

Wykaz skontrolowanych produktów znajdziesz w załączniku.

W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa zakupionych produktów poinformuj właściwą miejscowo placówkę Inspekcji Handlowej lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.