Adresy wybranych serwisów internetowych związanych z Inspekcją Handlową:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie http://www.konsument.gov.pl

Bezpieczny plac zabaw http://www.placezabaw.uokik.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku http://www.bialystok.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu http://wiih.ibip.wroc.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie http://www.ihlublin.netbip.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim http://www.wiih.gorzow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi http://www.wiih.lodz.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie http://www.wiih.org.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu http://opole.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie http://www.wiih.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku ihgd.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach http://www.katowice.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach http://wiihkielce.prot.pl/

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie http://www.ih.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu http://poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl