Drukuj

Prawną podstawą funkcjonowania Inspekcji Handlowej jest:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706),

a także akty wykonawcze do niej:

Inne akty prawne stosowane przez Inspekcję Handlową to m.in.:

Odsłony: 29608