- Inspekcja Handlowa w 2019 roku skontrolowała 109 partii baterii, 77 partii akumulatorów oraz 42 partie sprzętu zasilanego bateriami lub akumulatorami.

  - W toku kontroli nieprawidłowości ujawniono u 14,8 proc. kontrolowanych przedsiębiorców i jedynie w przypadku 1,83 proc. wszystkich skontrolowanych wyrobów.

   Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Raport - strona 1

Raport - strona 2

Raport - strona 3

Raport - strona 4