konsument

Podobnie jak w ubiegłym roku, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy aktywnie włączy się w obchody Światowego Dnia Konsumenta, przypadającego 15 marca.

W dniu 16 marca 2020 r. (poniedziałek) w związku ze Światowym Dniem Konsumenta, Urząd oraz Delegatury w Toruniu i Włocławku czynne będą w godzinach od 7:15 do 17:00.

Porady będą udzielne WYŁĄCZNIE telefonicznie.

Święto to, upamiętnia przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy’ego wygłoszone w 1962 roku, podczas którego sformułowane zostały podstawowe prawa konsumentów. W związku z powyższym, odbędzie się szereg spotkań i działań przyczyniających się do poszerzania wiedzy konsumentów o przysługujących im prawach.

Z uwagi na cieszące się dużym powodzeniem spotkania z najmłodszymi konsumentami zdecydowano o kontynuacji ubiegłorocznej akcji w szkołach i placówkach oświatowych. Nasi pracownicy odwiedzą uczniów ze Szkół Podstawowych nr 9, 17, 58 w Bydgoszczy, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Bydgoszczy,  ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu, Szkoły Podstawowej Montessori w Toruniu, Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 we Włocławku. Spotkają się także z przedszkolakami z bydgoskich przedszkoli  „Borowiki” oraz „Borowik”. 

Pamiętając również o seniorach, przeprowadzone zostaną wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chełmińskim Domu Kultury, w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu oraz w Fundacji Życie dla Zdrowia w Bydgoszczy.

Ponadto 12 marca 2020 r. w godz. 13:00-15:00 odbędzie się dyżur konsumencki w redakcji „Gazety Pomorskiej” z udziałem naszego pracownika, a w dniu 16 marca br. konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z naszej pomocy do godziny 1700 zarówno w naszej siedzibie przy ul. Jagiellońskiej 10, jak również w delegaturach w Toruniu, przy ul. Moniuszki 15/21 oraz we Włocławku, przy ul. Miedzianej 2/4.