wykrzyknik

24 grudnia 2018 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w związku z czym Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy oraz jego Delegatury w Toruniu i we Włocławku będą w tym dniu zamknięte.

Interesantów zapraszamy w sobotę 15 grudnia 2018 r. od godz. 7.15 do 15.15

 Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów