Jak co roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy aktywnie włączył się w obchody Światowego Dnia Konsumenta.

Pracownicy Inspektoratu podjęli się realizacji szeregu działań, których głównym celem było przekazanie wiedzy o prawach Konsumentów.

 

W ramach akcji zorganizowano wykłady m. in. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie Pracownia Integracji Międzypokoleniowej odpowiedzialna za tworzenie warunków do dialogu międzypokoleniowego prowadzi Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora oraz koła zainteresowań. Również Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiatrak" w Bydgoszczy oraz Koło Osiedle Leśne Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów podjęły się współpracy w tym obszarze.

W trakcie spotkań pracownicy Inspektoratu informowali, że rękojmia i gwarancja to nie to samo, jaki jest termin na zwrot towarów zakupionych przez Internet lub na pokazach, które organizowane są poza lokalem przedsiębiorstwa i czy zawsze można zakupiony w ten sposób towar zwrócić.

Zadaniem zorganizowanych spotkań było uwrażliwienie Konsumentów -Seniorów na techniki manipulacji stosowane w trakcie pokazów oraz podkreślenie faktu, że od umowy zawartej na takim pokazie można odstąpić, tylko trzeba wiedzieć jak.

Oprócz wykładów, Naczelnik Wydziału Prawno – Organizacyjnego i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, Luiza Chmielewska, pełniła dyżur w redakcji „Gazety Pomorskiej”. 

Relacja z dyżurów dostępna jest w zakładce Media o nas: Gazeta Pomorska 15.03. 2018 „Garnki czy pościel z prezentacji za kilka tysięcy złotych? Spokojnie. Możemy zrezygnować” oraz Gazeta Pomorska 19.03.2018 Garnki lub pościel z pokazu możemy oddać”.

Zwycięskie firmy zostały wytypowane przez miejskiego rzecznika konsumentów w Koszalinie oraz sześć Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Przedsiębiorstwa otrzymały prawo do posługiwania się tytułem Amicus Consumentium 2017 roku za upowszechnianie idei polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich”. Kolejna edycja konkursu  za rok.

 

Źródło: Strona UOKiK