wykrzyknik

14 sierpnia 2017 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,

w związku z czym Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy oraz jego Delegatury w Toruniu

i we Włocławku będą w tym dniu zamknięte.

Interesantów zapraszamy w sobotę 9 września 2017 r. od godz. 7.15 do 15.15 

 Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów